LISTA KANDIDATA SA BROJEM OSTVARENIH BODOVA

Spisak kandidata sa brojem ostvarenih bodova broj 613/23 od 15.05.2023.g.